Shui Jing Gui Oolong tea

11.99133.90 Taxes included

Shui Jing Gui Oolong tea – one of the most popular rock tea from the Wuyi mountains. It comes from the homonymous province of Shui Jin Gui in Fujian.

25 g
250 g
50 g
Clear
SKU: te-oolong-shui-jing-gui Categories: , , , ,